Algemene Voorwaarden

De rijlessen worden gegeven door een bevoegd instructeur, die jaarlijks wordt bijgeschoold.

 • De duur van een rijles is minimaal 60 minuten.
 • De rijschool is verplicht om met een door het CBR goedgekeurde auto op het examen te verschijnen.
 • De betaling dient na de les contant afgerekend te worden tenzij anders is afgesproken. Pakketleerlingen dienen het bedrag voor aanvang van de rijopleiding overgemaakt te hebben, zij ontvangen hiervoor een factuur.
 • De rijschool is gerechtigd om tijdens de rijopleiding de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet voor de cursisten die een pakket hebben. De lessen die buiten het pakket vallen zullen dan wel aangepast worden. De verhoging zal minimaal 4 weken van te voren bekend worden gemaakt.
 • De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. De instructeur zal een wachttijd van 15 minuten in acht nemen. Bij het niet komen opdagen tijdens een afspraak wordt de gehele les in rekening gebracht.
 • Afmelden voor een les dient minimaal 48 uur van te voren gedaan te worden. Bij afmelden binnen 48 uur wordt er 1 uur  in rekening gebracht. Het afmelden dient telefonisch gedaan te worden, dus niet per mail, sms of app. Dit kan op werkdagen van 7.30 – 21:00 uur en zaterdag van 7.30 - 17:00 uur.( Zon- en feestdagen worden niet meegerekend)
 • Het examen wordt afgelegd in dezelfde auto als waar in gelest wordt. Bij noodzaak wordt een zelfde of gelijkwaardig type auto geregeld.
 • De cursist dient tijdens het examen in het bezit te zijn van een geldig theorie certificaat.
 • Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de bankrekening van de rijschool of contant worden voldaan.
 • De cursist dient tijdens de rijopleiding  een geldig ID bewijs of paspoort bij zich te hebben.
 • De cursist mag tijdens de rijlessen, tussentijdse toets en examen niet onder invloed zijn van verdovende middelen zoals drank, drugs en geneesmiddelen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gezondheidsverklaring.(welke nodig is om een tussentijdse toets of examen aan te vragen)
 • In onze lesauto’s wordt niet gerookt, dit geldt zowel voor de leerling als de instructeur